Samverkan

En sammanhållen innovationsmiljö utan toppstyrning

STUNS och stiftelsens styrelse har en viktig uppgift som initiativtagare och sammanhållande forum. STUNS initiativ från 2003 att samla de regionala innovationsfrämjande aktörerna och organisationerna under ett tak har skapat en effektiv innovationsmiljö med korta kontakt- och beslutsvägar.

Från en tidigare splittrad bild med många aktörer har entreprenörs- och innovationsmiljön i Uppsala genom samlokaliseringen utvecklats till ett informellt sammanhållet system av oberoende aktörer, där de involverade organisationerna och deras moderorganisationer verkar på ett komplementärt och effektivt sätt visavi varandra. Samlokaliseringen är en del av fokusområdet Innovation och affärer.

 

På samma adress

På samma adress som STUNS finns idag några av de viktiga aktörerna i Uppsalas innovationsmiljö. Kontakt- och beslutsvägarna är enkla, öppenheten är stor, och aktörerna kan snabbt få tillgång till en bredare bas av resurser än vad som finns i den egna organisationen. Inom systemet finns idag flera exempel på verksamheter som uppstått efter behov och som har mer eller mindre starka kors- och återkopplingar mellan aktörerna. Läs mer på hemsidan för Innovation Hub Uppsala.

Innovationssystemet