Organisation

STUNS organisation och verksamheter

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS initierades 1983 och har bedrivit verksamhet i Uppsalaregionen sedan 1985. STUNS är en politiskt och organisatoriskt oberoende affärsdrivande stiftelse. STUNS ändamål är att utveckla samarbetet mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer. Syftet är att stärka regionens ekonomiska tillväxt och hållbara utveckling.