Fakturering

Ny faktureringsadress

STUNS, STUNS Energi och Uppsala BIO har gått över till elektronisk fakturahantering.

PDF-faktura:
PDC0000@privatgirot.se

OBS! Fakturans SKALL innehålla faktureringsadressen nedan.

  • Filformat PDF
  • Max 1 faktura per mail
  • Max 2 MB per mail
  • Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
  • Filnamnet får inte innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken (som exempelvis apostrofer, blanksteg etc)
  • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan

 

Fakturaadress för pappersfakturor:
STUNS
Kund-Id: PDC7258
FE595
105 69 Stockholm

 

OBS! Endast fakturor kan sändas till faktureringsadresserna ovan. Felaktigt adresserade fakturor kommer att returneras.

Vid all övrig korrespondens gäller vår ordinarie postadress och e-post info@stuns.se eller info@uppsalabio.com

Vid frågor kontakta:
Dajana Ilic S, dajana.ilic@uppsalabio.com tel 070-230 91 50
Mari Skantz, mari.skantz@stuns.se tel 070-813 02 10