Uppsalaregionens innovationsstöd

Universitet, näringsliv och samhälle

Forskarpatent i Uppsala

Forskarpatent erbjuder forskare, företag och organisationer kvalificerad rådgivning kring patent och kommersialisering av forskningsresultat. Forskarpatent är ett dotterbolag till UUAB Holding.