European MedTech Week 2016

Samverkan för nya medicintekniska innovationer

Akademiska sjukhuset i Uppsala och STUNS bjöd med anledning av European MedTech Week in till en eftermiddag på temat ”Framtidens hälsa – vård, medicinteknisk industri och forskning i nyskapande samarbeten”.

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, inledde med att betona att medicin teknik utvecklas bäst i nära samverkan mellan vård och företag. Tekniken fortsätter ofta att utvecklas under användning för att förbättras och förfinas.  För att uppnå en innovativ produkts fulla potential kan det många gånger behövas en processförändring inom vård och omsorg. Här är det viktigt att vården ser behovet och den verksamhetsutveckling som blir resultatet av införandet av den innovativa teknologin ges utrymme:

- Medicinteknik kan möjliggöra att vård och behandling i större utsträckning kan flyttas ut från sjukhusen till patienternas hem och underlätta människors vardag. Vårdpersonalen å sin sida kan få bättre beslutsstöd, snabbare diagnostisering och effektivare behandlingsinriktning.

Kombinerad teknik ger effektivare cancerbehandling
- Industrin är bäst på att implementera algoritmer och lösningar i kliniska produkter, akademin är bäst på utveckla nya möjliga lösningar och sjukvården är bäst på att utvärdera lösningar för sjukvård. Så sammanfattade sjukhusfysikern Tufve Nyholm det projekt där man på Akademiska sjukhuset tillsammans med Elekta utvecklar och kombinerad magnetresonans och strålterapi. Installationen i Uppsala kommer vara bland de tio första i världen.

- Maskinen som vi installerar kommer bara delvis att vara färdig, hårdvaran är på plats men mjukvaran kommer att behöva utvecklas och valideras och det gör vi nu i det projekt som precis fått medel från Medtech4Health, berättar Tufve Nyholm.

Vinsterna av den nya tekniken är flera. Möjligheten att sikta på rörliga mål gör att säkerhetszonen kan minskas och en mindre del frisk vävnad behöver bestrålas och då kan man också höja dosen. Och kanske behandla färre gånger hoppas Tufve Nyholm:

- Biverkningarna blir färre och chansen att bota patienten ökar när dosen kan höjas. Det innebär också att strålbehandling kan bli ett alternativ för diagnoser som idag behandlas med kirurgi.

Kortare ledtider
Värdet av innovationer i vården var också temat då Annika Remaeus presenterade hur Innovation Akademiska under sex år finslipat sin modell för testbäddsverksamhet. Det övergripande målet är att korta tiden från idé till nytta hos patient. Hon passade också på att lansera skriften Har du råd att inte förnya? Värdet av innovationer i vården där fyra olika bolag och vårdkoncept presenteras.

- Man får gåshud när man tittar på hur projekten har utvecklats, hur de har gett patienterna större egenmakt och tillgång till vården när de behöver den samtidigt som vården fått möjlighet att förändra och effektivisera sina arbetssätt och det har skett utveckling och tillväxt i företagen.

Ett av projekten som Annika Remaeus presenterade är InnoCent distansvård. Akademiska sjukhuset utvecklar med stöd från VINNOVA nya metoder för att på distans ha kontroll över sin typ 1 diabetes. Med smarta IT-lösningar, telefonappar och liknande är det tänkt att unga med typ 1 diabetes ska få bättre möjlighet att ha kontroll över sin sjukdom samtidigt som lösningarna fungerar i sjukvårdens ersättningssystem. Projekten som testats i Uppsala sprids nu också ut i resten av landet.

Digital journal ger engagerad patient
Ett annat projekt som först startade i Uppsala är Journal via nätet. Benny Eklund, IT-strateg och projektledare för införandet berättade om vilka farhågor som fanns i början och att de alla kommit på skam.

Uppföljningar som gjorts visar att en av de största vinsterna är att patienterna känner sig mer förberedda inför sina läkarbesök när de har kunnat läsa delar av sin journal innan. Förhoppningarna är också att följsamheten till läkares ordination ska öka när patienten har tillgång till sin journal och sina data.

- Flera patienter har vittnat om att det är först vid genomläsning hemma, i lugn och ro, som man fullt ut förstått allt som läkaren informerade om vid patientbesöket, berättar Benny Eklund.

Christina Frimodig, vd på STUNS som tillsammans med Akademiska sjukhuset stod som värd för seminariet ”Framtidens hälsa – vård, medicinteknisk industri och forskning i nyskapande samarbeten” tycker att seminariet väl lyckades med sitt syfte:

- Vi ville visa på goda exempel, där medicinsk teknik utvecklas i samverkan mellan näringsliv, akademi och vård men också hur medicinsk teknik utvecklar både kultur och arbetssätt, inom industrin och inom vården. Det är också väldigt tydligt hur patienternas medverkan kommer att bli en allt större del i utvecklingen av framtidens vård.

Anna Lefevre Skjoldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, inledde med att betona att medicin teknik utvecklas bäst i nära samverkan mellan vård och företag.

 

Fredrik Nikolajeff

Fredrik Nikolajeff, Uppsala universitet, berättade om framtidens medicinteknik och framtidens vård.

 

Annika Remaeus

Annika Remaeus presenterade hur Innovation Akademiska under sex år finslipat sin modell för testbäddsverksamhet.

 

Edvin Hellsing

Edvin Hellsing, vd Symptoms, visar hur man steg för steg använder vetenskapligt validerade formulär för att samla in data från patienterna i sin app.

 

ChristinaF_medtech

Det är väldigt tydligt hur patienternas medverkan kommer att bli en allt större del i utvecklingen av framtidens vård, säger Christina Frimodig, vd STUNS.

 

Rapport IA

Här kan du läsa rapporten från Innovation Akademiska: Har du råd att inte förnya? Värdet av innovationer i vården

 

MedTech2016_logga